گیربکس (gearbox)

گیربکس مجموعه ای از قطعات شامل شفت انتقال نیرو و دنده، که وظیفه تبدیل نیرو و دور موتور را به نیرو و گشتاور مناسب برای چرخ ها بنا به خواست کنترل کننده خودر رو بر عهده دارد

انواع گیربکس خودرو شامل:
1.    گیربکس دنده ای
2.    گیربکس اتوماتیک
انواع گیربکس اتوماتیک خودرو شامل:
•    گیربگس A/T
•    گیربگس CVT
•    گیربکس دو کلاچه
گیربگس A/T : مجموعه ای از کلاچ ها و دنده خورشیدی، که دنده خورشیدی شامل رینگی داخلی و بیرونی می باشد که نسبت به محرک و متحرک بودن هر کدام از این دنده رینگی ها که در مجموعه دنده خورشیدی می باشند، سرعت و قدرت مختلفی را به وجود می آورند
گیربکس  CVT: شامل دو عدد کوپلینگ و یک زنجیر مابین کوپلینگ ها که نسبت به تغییر قطر کوپلینگ ها نسبت به یک دیگر و تبدیل دور نیرو و سرعت دلخواه به وجود می آید
گیربگس دو کلاچه : این گیربکس تقریبا ترکیبی از گیربکس دنده ای و اتوماتیک می باشد که انتفال نیرو در داخل گیربکس توسط دنده ها صورت می گیرد ولی تعویض دنده توسط مجموعه ای از شیر کنترل و ماهک و میل ماهک صورت می گیرد
شباهت گیربکس اتوماتیک و دستی اتومبیل:
هر دو گیربکس وظیفه ایجاد گشتاور و سرعت مختلف بنا بر خواست راننده خودرو را بر عهده دارد
تفاوت گیربکس اتوماتیک و دنده ای اتومبیل:
گیربکس دنده ای : در گیربکس دنده ای وظیفه انتقال نیرو از موتور به گیربکس توسط دیسک و صفخه کلاچ انجام می گردد که نسبت به مدل انوماتیک اصطکاک فرسایش بیشتری دارد
گیربگس اتوماتیک: در گیربکس انوماتیک قطعه ای به نام توربین وظیفه انتقال نیرو از موتور به گیربکس را برعهده دارد که این کار توسط فشار روغن انجام می شود و اصطکاک کمتری دارد.
ما در آینده در مقاله های جداگانه به گیربکس استوک ماکسیما و گیربکس استوک مورانو و به گیربکس استوک پیکاپ و رونیز خواهیم پرداخت.
اجزای قطعات گیربکس اتومات ودنده ای را به تفکیک در جدول زیر مشاهد کنید:

 

 

قطعات گیربکس Gearbox parts))

گیربکس دنده ای

گیربکس دنده ای

گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک

دنده زیر

دیفرانسیل

توربین

کابل تعویض دنده

دنده برنجی

بلبرینگ شفت ورودی

اویل پمپ

بلبرینگ گیربکس

شفت ورودی

بلبرینگ دنده زیر

باند گیربکس

صافی گیربکس

بلبرینگ کلاچ

ماهک دنده 1و2

کلاچ

ساعت گیربکس

دیسک و صفحه

ماهک دنده 3و4

صفحه

شیر تعویض دنده

کاسه نمد ماهک

ماهک دنده 5 و عقب

دنده خورشیدی

شیر فشار مدار

کاسه نمد پلوس

میل ماهک 1و2

کاسه نمد توربین

شیر توربین

کاسه نمد شفت ورودی

میل ماهک 3و4

دنده کرانویل

سنسور دمای روغن گیربکس

کشویی دنده 1و2

میل ماهک 5 وعقب

پینیون

سیم کشی داخل گیربکس

کشویی دنده 3و 4

ساچمه و فنر گیربکس

دنده دیشلی

کشویی دنده 5وعقب

خار النگویی

اوزینگ

بلبرینگ

کشویی گیربکس

دیفرانسیل

خار موشکی گیربکس

دوشاخ کلاچ

سلکتور دنده

قیفی گیربکس