آیا استاندارد روغن گیربکس در نحوه ی کارکرد دنده خورشیدی موثراست؟
دنده خورشیدی چیست؟ مجموعه ای از رینگی داخلی  و خارجی که در شرایط مختلف و دنده های مختلف هر کدام از این دنده ها به عنوان محرک و متحرک و هرزگرد می باشد که نسبت به محرک بودن هر کدام سرعت و قدرت خود را تامین می کند، به طور مثال اگر رینگی خارجی محرک باشد سرعت خودرو افزایش می یابد
عدم کارکرد مناسب دنده خورشیدی: اگربه طورکل دنده ها خراب شوند خودرو حرکت نمی کند و اگر لقی یا خلاصی بیش از حد داشته باشد سبب ایجاد ضربه درهنگام تعویض دنده می گردد، اگر روغن گیربکس مناسب نباشد به علت خرابی گراف دنده ها به مرور زمان سبب سایش و ایجاد صدای زوزه در گیربکس می گرد
استاندارد روغن گیربکس: روغن هر گیربکس توسط کارخانه تولید کننده آن گیربکس معرفی می گردد و معمولا استاندارد (Dextorne II ) حداقل استاندارد روغن گیربکس بوده و می توان به جای استاندارد (Dextorne II ) از استاندارد (Dextorne III ) استفاده کرد ولی نمی توان به جای استاندارد سه خط از دوخط استفاده کرد. باید توجه کنید که حتما استاندارد روغن گیربکس رعایت شود، به خصوص در گیربکس استوک ماکسیما، گیربکس استوک مورانو، گیربکس استوک پیکاپ رونیز و......
کلاچ و صفحه در گیربکس اتوماتیک :
کلاچ: مجموعه کلاچ های گیربکس معمولا از صفحه های به صورت پوشش لنت و پلیت های فلزی تشکیل می گردد که به وسیله فشار روغن صفحه های لنت با صفحه های فلزی یک به یک شده و نیرو را از قسمت محرک به متحرک منتقل می کند و خرابی صفحه ها و یا نشتی فشار روغن به هر دلیل سبب ایجاد لغزش در کارکرد گیربکس می گردد
اجزای تشکیل دهنده کلاچ در گیربکس اتوماتیک: 
1/ کاسه
2/ کلاچ پیستون 
3/ صفجه های فیبری 
4/ صفحه های فلزی 
5/ اورینگ آب بندی
کلاچ سروو: این کلاچ به وسیله یک باند که دور کاسه دنده عقب قرار می گیرد و با فشار روغن و حرکت شفت کلاچ باند گیربکس / منجر به ثابت نگاه داشتن کاسه باند می گردد. سایش باند ولاغر شدن ضخامت باند سبب ایجاد لغزش در دنده عقب خودرو می گردد، همانند گیربکس آزرا و ماکسیما که با این سیتسم کار می کنند. 
کلام پایانی: امیدوارم مطالب فوق برای شما خوانندگان محترم و ارجمند مفید واقع شده باشد با ما همراه باشید با مطالب  کاملا تخصصی و مرتبط با  قطعات خودرو و لوازم استوک خودرو ......